U kunt ons dag en nacht bereiken voor een melding van overlijden op telefoonnummer 06 48 895 895.

Wat zijn de mogelijkheden binnen begraven of cremeren?

Begraven of cremeren, wellicht heeft uw dierbare zijn wensen naar u uitgesproken. En weet u of uw dierbare begraven of gecremeerd wil worden. Als dit het geval is zal u deze wens inwilligen. Maar wat als u niet weet wat uw dierbare wilt? Of als uw dierbare gezegd heeft; kies maar wat voor jullie, nabestaanden, goed voelt?

Natuurlijk is het voor u als nabestaande prettig als u weet wat de wens van uw dierbare is. Maar als u dat niet weet dan kiest u waar u zich het prettigst bij voelt. Persoonlijke voorkeur of tradities zijn daarbij belangrijk, maar ook religieuze of financiële motieven kunnen hierin een rol spelen.

BEGRAVEN

Mensen die kiezen voor begraven geven vaak aan dat ze het een mooi ritueel vinden. Het idee dat het lichaam nog ligt, op dat bewuste plekje, op de begraafplaats kan troost bieden. Als er al een bestaand graf is, waar een geliefde ligt, zien mensen het vaak als een hereniging. Veel mensen kiezen voor begraven omdat ze dan een ‘plekje’ hebben om naar toe te gaan en herinneringen op kunnen halen. Voor hen voegt het toe dat op deze gedenkplek het afscheid geleidelijk zal plaatsvinden.

EIGEN GRAF OF ALGEMEEN GRAF

Er zijn verschillende soorten graven. Een eigengraf of een algemeen graf. De regelgeving per gemeente of begraafplaats zal verschillen. In de meeste gemeenten zal een graf gehuurd worden voor 20 of 30 jaar. Daarna is er de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen. In dit eigengraf of ook wel familiegraf genoemd kunnen vaak twee of drie personen begraven worden. De rechthebbende (de eigenaar van het graf) bepaald wie dat zijn.

In een algemeen graf kunnen drie of vier personen bij elkaar begraven worden. Deze personen hoeven elkaar niet gekend te hebben. Ze worden begraven op volgorde van overlijden en u als nabestaanden hebben daar geen invloed op.
De gemeente is tevens vrij om een algemeen graf na 10 jaar te laten ruimen. Het is dus van belang dat u zich goed laat voorlichten. Hierbij kan Loes Uitvaartverzorging u begeleiden.

NATUURBEGRAAFPLAATS

Houdt u van de natuur, hield uw dierbare van de natuur, was uw dierbare een buitenmens en genoot uw dierbare van de geluiden uit de natuur? Of koos uw dierbare voor begraven maar wil hij u, als nabestaande, niet opzadelen met het onderhoud van zijn graf? Dan is het tegenwoordig ook mogelijk om voor natuurbegraven te kiezen. Uw dierbare wordt dan begraven in een natuurgebied, dit kan in het bos zijn of op een open vlakte. Op de natuurbegraafplaatsen zijn geen grafmonumenten toegestaan om zo het natuurlijke karakter te behouden.

Hier in de omgeving vindt u natuurbegraafplaats Heiderust Rheden, natuurbegraafplaats Heidepol Arnhemen natuurbegraafplaats Slangenburg Doetinchem. De grafrechten zijn voor onbepaalde tijd en de kosten zijn eenmalig. U betaalt bij een natuurbegraafplaats geen onderhoudskosten. Niemand hoeft zich na de begrafenis nog zorgen te maken over verlenging van de grafrechten. Het graf is en blijft voor eeuwig onderdeel van de natuur.

CREMEREN

Mensen die kiezen voor cremeren maken deze keuze vaak omdat ze het definitieve prettig vinden, het schoner vinden of omdat ze hun nabestaanden niet met het onderhoud voor het graf of de extra kosten, bij verlenging van de grafrechten, willen achterlaten.

Het verstrooien van de as wordt weleens gezien als een mooie symboliek, vooral als dat gebeurt op een dierbare plek. Sinds enkele jaren is het verstrooien overal in Nederland toegestaan als u toestemming heeft van de eigenaar van de grond. Ook is het mogelijk om as op zee of vanuit een vliegtuig uit te strooien. Voor anderen is het juist prettig om de as in hun directe omgeving te bewaren of om een klein beetje van de as te laten verwerken in een sieraad of een kunstwerk.

Wij staan graag voor u klaar om de mogelijkheden met u te bespreken.

CREMATORIA IN DE OMGEVING